Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από την τακτική γενική συνέλευση της 30/06/2015, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος

Ευαγγελία Ντζιού

Αντιπρόεδρος

Πέτρος Πελεκάνος

Γενική Γραμματέας

Παναγιώτα Κρητικού

Ταμίας

Ευαγγελία Ντζιού

Ειδικός Γραμματέας

Wo Hongjie-Peter

Μέλη

Γιάννης Νικολαίδης, Βασιλική Μαγγίτα, Γεώργιος Κουμέσος

Επίτιμος Πρόεδρος

Χαράλαμπος Κουμέσος

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*