Προεγγραφές για το νέο Διδακτικό Έτος 2020-2021

Προεγγραφές για το νέο Διδακτικό Έτος 2020-2021

April 11, 2020
/ / /

Οι προεγγραφές για το διδακτικό έτος Οκτώβριος 2020 – Μάιος 2021 ξεκίνησαν έως 30 Ιουνίου.

Τα μαθήματα γίνονται και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κατόπιν εμπειρίας.

Comments are closed.